sunshine

Cadeirydd y Llywodraethwyr : Mrs Norma Pejsak

 

Cynrychiolydd yr ALl : Cyng Daff Davies, Mrs Gwennan Burson 

 

Llywodraethwr y Gymuned Leol : Cyng Haydn Williams

 

Rhiant Lywodraethwyr : Mrs Sara Anthony, Mr Phillip Withers a Ms Heulwen Cooper

 

Llywodraethwr wedi’i Chyfethol : Mrs Norma Pejsak 

 

Llywodraethwr wedi’i Gyfethol :  Mrs Anne Jones

 

Athrawes Lywodraethwraig : Miss Kathleen Jones 

 

Clerc i’r Corff Llywodraethol : Mrs Sheila Freeman 

 

Pennaeth : Mrs Trefina Jones